top of page
photoBP.png
Moje doświadczenie

Przez blisko 10 lat pracowałam na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i grupową.  Mam duże doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi uczucia lęku, niepokoju i paniki, cierpiącymi na zaburzenia osobowości, nastroju, przeżywającymi kłopoty w pracy czy w rodzinie, z trudnymi doświadczeniami w przeszłości, chcącymi podnieść jakość swojego życia.  Regularnie rozwijam swoją wiedzę poprzez udział w kursach i szkoleniach, systematycznie uczestniczę w superwizji. Jestem członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia EFT oraz The International Centre of Excellence in Emotional Focused Therapy.

 

Od 2007 roku pracuję również jako psycholog w niepublicznej szkole podstawowej. Wspieram dzieci i młodzież w ich trudnościach oraz rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Wierzę w potrzebę budowania w dzieciach odporności psychicznej poprzez rozwijanie wiedzy o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi.   Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam m. in. w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP.  Jestem Trenerem Umiejętności Społecznych. Zajmuję się poradnictwem, wsparciem i psychoedukacją dla rodziców oraz nauczycieli.

BARARA PĘSZKAL

GABINETY PSYCHOTERAPII

UL. TELEWIZYJNA 30, WARSZAWA

TEL. 505 170 748

B.PESZKAL@O2.PL

website_logo_transparent_background.png
IMG_1346.jpg
Jak pracuję?

Utożsamiam się z podejściem integracyjnym w psychoterapii, czyli takim, które bazuje na bogactwie i dorobku różnych nurtów terapeutycznych.   Szukając najlepszej dla danej osoby formy pomocy , opieram się na różnych orientacjach psychoterapeutycznych i korzystam z technik, które w danym momencie uznaję za najbardziej przydatne w pracy z danym pacjentem.  Korzystam z myśli systemowej, psychodynamicznej i humanistycznej. 

 

Sam proces psychoterapii rozumiem jako możliwość stworzenia bezpiecznej przestrzeni na myśli, mocje i przeżycia.  Dzięki terapii osoba, która szuka pomocy może lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby oraz nazwać mechanizmy, które wpływają na jej zachowanie i decyzje. Staje się bliższa sobie samej, może wchodzić w bliższe i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi oraz dokonywać zmian, które są w zgodzie z jej potrzebami i wartościami. Warunkiem tego procesu jest uważny, bezpieczny i empatyczny kontakt z osobą pomagającą.

Z kim pracuję?

Pracuję z osobami, które:

- doświadczają uczuć niepokoju, lęku, napięcia

- odczuwają obniżony nastrój

- cierpią na objawy psychosomatyczne

- przeżywają trudności w relacjach

- są w sytuacji kryzysowej

- mają poczucie przytłoczenia

- mają obniżoną samoocenę

- mają kłopoty z przeżywaniem i wyrażaniem emocji

- zauważają u siebie utrwalone problemy w różnych obszarach życia

- chciałyby lepiej rozumieć siebie.

bottom of page