top of page
akwarela Rośliny

Psychoterapia grupowa.

W kontakcie ze sobą, w relacji z innymi.

Na czym polega psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa to niezwykłe doświadczenie terapeutyczne spotkania z innymi ludźmi, dające możliwość przyjrzenia się zarówno swoim wewnętrznym procesom psychicznym, jak i swoim relacjom z innymi. Podczas sesji uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniami, a terapeuta pomaga im w refleksji nad myślami, emocjami i zachowaniem. Często odnosi się do tego, co "tu i teraz" dzieje się w grupie, dzięki czemu możliwe jest badanie przeżyć w momencie ich pojawienia się. Psychoterapia grupowa staje się przestrzenią, w której możliwe jest bezpieczne obserwowanie tego, co powstaje na styku życia wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Jak udział w grupie terapeutycznej może być pomocny?

Udział w grupie terapeutycznej pomaga odkryć, jakie wzorce zachowań powtarzają się w codziennym życiu i jak wpływają na funkcjonowanie danej osoby. Grupa terapeutyczna może dawać wsparcie i łagodzić poczucie emocjonalnej izolacji. Dzięki udziałowi w grupie, uczestnicy mają szansę uczyć się od siebie nawzajem i zobaczyć, że nie są sami w swoich problemach. Członkowie grupy terapeutycznej mają okazję na zrozumienie siebie nawzajem i poznawanie swoich osobistych, wewnętrznych schematów. Terapia grupowa pozwala także na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, empatia, asertywność czy rozwiązywanie konfliktów. Członkowie grupy uczą się, jak nawiązywać i utrzymywać relacje międzyludzkie, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i jak konstruktywnie wyrażać swoje potrzeby.

Jak wygląda psychoterapia grupowa?

Terapia grupowa w nurcie psychodynamicznym prowadzona jest w sposób nieustrukturyzowany, co oznacza, że psychoterapeuta nie narzuca planu i schematu sesji, ale zamiast tego pozwala na rozwijanie się dyskusji w sposób naturalny i nieoczekiwany. Prowadzący skupia się na ujawnianiu i analizowaniu wzorców emocjonalnych, myśli i zachowań, które pojawiają się w grupie. Wykorzystuje interakcje między uczestnikami grupy, aby pomóc im w zrozumieniu swoich problemów i tego, w jaki sposób budują relacje z innymi. Członkowie grupy są zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami, emocjami i myślami, a także do badania swoich wewnętrznych procesów psychicznych.

Psychoterapia grupowa jest szczególnie pomocna dla osób, które:

  • doświadczają trudności interpersonalnych

  • chcą poszerzyć rozumienie siebie o aspekt relacyjny

  • mają poczucie izolacji, osamotnienia w swoich problemach

  • doświadczają niepokoju, obniżonego nastroju, trudności osobowościowych

  • chciałyby zmienić swój styl funkcjonowania w relacjach

  • mają doświadczenie trudnych relacji  w przeszłości lub obecnie.

Projekt bez tytułu(8).png

Informacje organizacyjne:

Liczba uczestników: 6 - 8 osób dorosłych

Dzień i godzina: każdy czwartek w godz 18:30 – 20:00

Koszt: 110 zł / 1,5 h

Grupa ma charakter półotwarty, dołączenie do grupy poprzedza konsultacja wstępna. Czas uczestniczenia w procesie grupowym ustalany jest wspólnie z osobą prowadzącą, minimalny okres na który można dołączyć do grupy to 2 lata.

Prowadząca: Małgorzata Hałucha -Wojdowska, analityczka grupowa, certyfikowana psychoterapeutka Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, superwizorka aplikantka, zaangażowana w projekt analityków grupowych "Polska na kozetce".

telefon: 501 047 391

mail: mwojdowska@wp.pl

halucha-wojdawska-malgorzata.jpg

bottom of page