Jeżeli:
 Przeżywasz trudny czas, potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji
 Nie potrafisz poradzić sobie z emocjami
 Masz trudności w relacji z innymi ludźmi
 Trudno ci zrozumieć siebie, swoje zachowanie
 Nie radzisz sobie ze złością, stresem
 Przeżywasz lęk, depresje, lub cierpisz na inne zaburzenia natury psychicznej
 Chcesz uporządkować życie osobiste, rodzinne
 Chcesz podnieść swoje kompetencje społeczne

Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji.

Oferujemy:
 Konsultacje psychologiczne
 Pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych
 Psychoterapie indywidualną młodzieży i dorosłych
 Oddziaływania psychoedukacyjne
 Grupy wsparcia i grupy terapeutyczne
 Warsztaty i szkolenia psychologiczne